Pojmovi

Obzirom da u tekstovima često spominjem određenu terminologiju, koju koristi Esther Hicks kod objašanjavanja univerzalnih zakona, prvenstveno zakona privlačenja, ispod navodim pojašnjenja pojmova za sve vas koji ste se prvi put susreli s ovom tematikom, kao i sve ostale kojima možda određeni pojmovi nisu jasni. U prvom dijelu spominjem par temeljnih pojmova koja se najčešće koriste, a u drugom i pojašnjenje ostalih pojmova  (preuzeto iz knjige “Traži i bit će ti dano” od E.& J. Hicks).

Manifestiranje

Objavljivanje, vidljivo očitovanje nečega subjektivnog ili prikrivanog (prema hrv. leksikonu). Ovdje se koristi u značenju realizacije, odnosno ostvarenja (ne)željenog.

Vortex

Engleska riječ i znači vrtlog, a to je spiralno strujanje fluida, prašinaste tvari, električne energije i dr. oko točke ili osi. Vrtložne električne struje nastaju u unutrašnjosti metalnih vodiča u jakom magnetskom polju. (“Hrvatska enciklopedija”, Leksikografski zavod Miroslav Krleža).

Ovdje se koristi u značenju vibracijske stvarnosti u kojoj je sve što smo tijekom naših života zaželjeli, ostvareno. Tijekom života proživljavamo određena iskustva, željena i neželjena. Neželjena iskustva ili kontrasti predstavljaju temelj za rađanje novih želja, ideaj i zamisli i njihova realizacija na najvišoj vibraciji (u vortexu) dešava se istog trenutka kada doživljavamo neželjeno iskustvo.

Kontrast

Neželjeno iskustvo, na temelju kojeg se rađaju nove želje, ideje i zamisli, te se događa ekspanzija (rast) svemira i svega što jest.

Biće (imenica)

Energija Izvora koja je fokusirana u točno određenu perspektivu. Nefizičko Biće je svjesnost gledana iz nefizičke perspektive. Fizičko biće ili ljudsko biće je nefizička energija gledana kroz fizičku perspektivu.

Cjelokupni Vi

Vi, u svom ljudskom obliku, u stanju kad se osjećate dobro te zbog toga ne pružate otpor koji izaziva odvajanje od onoga tko vi uistinu jeste.

Dobrobit

Univerzalno prirodno stanje kad se osjećamo do­bro.

Dopuštanje

Stanje usklađenosti s dobrobiti koja teče iz izvora. Fokusiranje vaše pažnje na stvari zbog kojih nudite vibraciju koja dopušta vašu povezanost s vašim prirodnim izvorom dobrobiti.

Toleriranje je jako različito od dopušta­nja. Toleriranje je gledanje nečega što ne želimo, osjećanje vibracijskog dokaza te perspektive, ali uz odluku o nepoduzimanju akcije. Dopuštanje je voljno davanje pažnje samo onom što dovodi do vibracijske usklađenosti s Izvorom. Kad ste u stanju dopuštanja, uvijek se osjećate dobro.

Emocija

Instinktivni, fizički odgovor tijela na vibracijsko stanje izazvano bilo čime na što obraćate pažnju.

Emocionalna set-točka

Najčešće upražnjavana emocija.

Emocionalno vodstvo

Svijest o vašem stanju privlačenja zbog toga kako se osjećate kad pridajete pažnju različitim stvarima.

Energija (Nefizička)

Električna struja koja se nalazi u teme­lju svega što postoji.

Energija Izvora

Vječno šireći vibracijski tok dobrobiti iz ko­jeg teče sve što jest.

Htijenje

Prirodna želja rođena iz bilo kojeg usporedivog iskustva.

Izvor (imenica)

Vječno šireći vibracijski tok dobrobiti iz ko­jeg teče sve što jest.

Kolektivna svijest

Sve misli koje su ikad mišljene još uvijek postoje. Svi koji opažaju imaju pristup svemu što je sada ili je ikad bilo opaženo. Ovo tijelo misli postoji kao Kolektivna svijest.

Masovna svijest

Kombinirana svijest velikog broja onih koji opažaju. Obično se odnosi na fizičku zemaljsku ljudsku svi­jest.

Meditacija

Stanje umirivanja uma, čime se postiže zaustav­ljanje misli koje pružaju otpor, a koje bi onemogućile vibra­cijsku usklađenost čovjeka s njegovim Izvorom.

Nefizičko

Vječna Svijest, koja se nalazi u osnovi svega što je fizičko i svega što je nefizičko.

Povezanost

Vibracijska usklađenost s vašim Izvorom.

Sebstvo

Bilo koja točka svijesti. Točka iz koje teče sva per­cepcija.

Stanje primanja

Vibracijsko stanje postojanja u kojem nema otpora, pa je zbog toga potpuno usklađeno s Izvorom.

Stvaralac (kreator)

Onaj koji fokusira kreativnu energiju.

Stvaralačka energija

Električna struja koja se nalazi u teme­lju svega što postoji.

Stvaralačka životna Sila

Električna struja koja se nalazi u temelju svega što postoji.

Stvaralački proces

Električna struja koja se nalazi u temelju svega što postoji, a koja teče isključivo prema temama i ide­jama.

Sustav vodstva

Osjećaj koji služi za uspoređivanje energet­skog stanja vašeg bića kad ste usklađeni s vašim Izvorom i kad niste usklađeni s vašim Izvorom.

Suština

Podudaranje vibracijskih osobina.

Sve-Je-Dobro

Temelj Svega-Što-Jest je dobrobit. Dobrobit je jedini izvor za sve što postoji. Ako vjerujete da proživljavate nešto što nije dobrobit, to je jedino zato što ste na neki način odabrali perspektivu koja vas privremeno drži izvan dohva­ta prirodne dobrobiti koja teče.

Svemir

Na neki način mjerljivo iskazano prostorno isku­stvo.

Sve-Što-Jest

Izvor iz kojega teku sve stvari i sve stvari koje teku iz tog Izvora.

Tok Dobrobiti

Vječno šireći vibracijski tok iz kojeg teku sve stvari.

Tok Energije

Protjecanje električne struje u temelju svega što postoji.

Tok Svijesti

Vječno šireći vibracijski tok iz kojeg teku sve stvari.

Umjetnost dopuštanja

Uvježbani proces voljnog odabiranja predmeta vaše pažnje, s britkom sviješću o tome kako se od te perspektive osjećate. Voljnim odabiranjem misli od kojih se osjećate dobro postižete vibracijsku usklađenost sa svojim Izvorom Dobrobiti.

Unutrašnje Biće

Vječni dio vas koji opaža sve što ste ikada bili i sve što trenutačno jeste. Perspektiva koja vam je uvijek dostupna ako je dopustite.

Vi

Vječna Svijest koja opaža iz vaše šire Nefizičke perspek­tive, vaše fizičke perspektive, pa čak i vaše stanične perspek­tive.

Vibracija

Odgovor sklada na nesklad svih stvari prema svim stvarima.

Vibracijska frekvencija

Stanje vibracije.

Vibracijska usklađenost/podudaranje

Sklad perspektive.

Vodeća pozicija misli

Stanje opuštenog i voljnog razmatra­nja ideja s namjerom dolaženja do novih otkrića.

Voljno (svjesno) stvaranje

Fokusiranje na namjeravano uz istovreme­nu svijest o vibracijskom stanju bića i povezanosti sa svojim Izvorom.

Zakon privlačenja

Temelj vašeg svijeta, vašeg svemira i Svega-Što-Jest. Stvari sa sličnom vibracijom privlače jedna drugu.

Zakon voljnog (svjesnog) stvaranja

Voljno (svjesno) fokusiranje misli s namje­rom da osjetite usklađenost sa svojim željama.

Zakoni

Vječno dosljedni odgovori.

Želja

Prirodni rezultat života u okruženju ispunjenom su­protnostima (što uključuje sva okruženja).

Životna Sila

Točno na određeni način fokusirana vječna svijest.